PROGRAM HAKKINDA

AUZEF’e bağlı olan Hemşirelik Programı, iki yıllık açık öğretim lisans tamamlama programıdır. Ön lisans diploma derecesine sahip hemşirelerin; birey, aile ve topluma, sağlık bakım gereksinimleri doğrultusunda bakım vermek üzere, bilgi, beceri ve tutumlarının geliştirilmesini amaçlamaktadır. Hemşirelik bilim ve sanatını birey, aile ve toplumun sağlık bakımını karşılamada en üst düzeyde kullanabilen ve tercih edilen mezunlar vermek hedeflenmektedir.

Detaylı Bilgi 

Hemşirelik Lisans Tamamlama programıyla öğrencilere;

  • Mesleki uygulamalarında; temel tıp bilimlerine, sosyal bilimlere, davranış bilimleri ile hemşirelik mesleğine özel bilgileri sentezler ve bunları uygulamaya aktarma,
  • Birey, aile ve toplumun sağlığını koruma, geliştirme, iyileştirme ve rehabilite etmeye yönelik sağlık bakımı gereksinimlerini belirleyerek bakım verme,
  • Birey, aile ve toplumun sağlık bakımı ile ilgili eğitim gereksinimlerini öğretme-öğrenme süreci doğrultusunda karşılama,
  • Sağlık politikalarını belirleyen ekonomik, sosyal ve kültürel politikalar ile sağlık hizmeti arasındaki ilişkiyi kurarak ilgili sorunları kavrama,
  • Mesleki rol ve işlevlerini gerçekleştirmede gerektiğinde ekip üyeleri ile işbirliği yapma becerilerinin kazandırılması amaçlanmaktadır.

Başvuru Koşulları

Başvuru tarihleri, ücretler ve ders muafiyetleri gibi tüm detaylı bilgilere Başvuru sayfasından ulaşabilirsiniz.

Dersler ve Ders Materyalleri

Hemşirelik lisans tamamlama programı; hemşirelikte araştırma, biyoistatistik, hasta eğitimi, hemşirelikte etik, hemşirelik bilişimi, hemşirelik bakımı, hemşirelik felsefesi ve temel kavramlar gibi alanlar üzerine zorunlu ve seçmeli derslerden oluşmaktadır. Dersler internet üzerinden yayınlanan etkileşimli materyaller, notlar, video ve sunum formatlarında olup basılı materyal bulunmamaktadır. Örnek ders materyallerini incelemek için aşağıdaki bağlantılardan indirebilir, iki yıllık ders programına Ders Planları linkinden ulaşabilirsiniz.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Sınavlar, her bir ders için her yıl/yarıyılda en az bir ara sınav, bir yarıyıl/yıl sonu bitirme ve telafi sınavı olmak üzere gözetimli olarak yüz yüze yapılır. Sınavlarda uygulanacak kurallar, Fakülte Yönetim Kurulu onayı ile belirlenir ve öğrencilere duyurulur.

Fakültemiz tarafından yapılacak sınavların geneli çoktan seçmeli test şeklinde yapılmaktadır. Her ders için 20 soru sorulmakta ve soruların çözümü için 30 dakika süre verilmektedir.

Sınav merkezleri ve sınav tarihleri gibi tüm detaylı bilgilere Ölçme ve Değerlendirme sayfasından ulaşabilirsiniz.

Mezuniyet

Hemşirelik lisans tamamlama programı boyunca almış olduğu döneme ait zorunlu derslerinden başarılı olup, mezuniyet için belirtilen (Transkriptte mevcut) kredi/AKTS miktarını doldurmuş olmak gerekmektedir.

Mezuniyet Not ortalaması (AGNO)’nın en az 2.00 olması gerekmektedir.

Programdan mezun olan öğrenciler, lisans tamamlama diploması alarak “Hemşirelik Lisans Tamamlama Programı Mezunu Hemşire” ünvanını kazanırlar.

Kariyer Olanakları

Hemşirelik Lisans Tamamlama Programı mezunları; sağlık kurum ve kuruluşlarında, eğitim kurumlarında, sigorta şirketlerinde, okul sağlığı, iş sağlığı alanlarında istihdam edilebileceklerdir.

Mezuniyetle ilgili detaylı bilgiye ulaşmak için Mezuniyet sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.